Điểm SEO

https://smallseotools.com/ 

Đăng nhập để được hỗ trợ trực tuyến! File nén nếu có Mật khẩu: Hãy điền itr.vn
10736814_1014504728641256_1370044206_n.jpg12061173_1198671790144746_81923163_n.jpg12329785_1053787754659793_929598531_n.jpg12329787_919714651477877_152318223_n.jpg12409118_973654789390140_774515038_n.jpg12409152_1072386342831359_1285275231_n.jpg12520910_1114499008584619_553834450_n.jpg12521121_1043924775648536_1023599831_n.jpg12679013_980891791980345_1050804993_n.jpg1566.jpg16gb.jpg6bd68ab52eec342392087c0039907921-550x650.jpg

Bài 6 học làm diễn đàn Xenforo 1.5.7 trên hosting bằng video

[​IMG]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xem lại bài 1
xem lại bài 2
Xem lại bài 3
Xem lại bài 4
Xem lại bài 5
Đăng nhập admin --> Applications --> Create New Node --> đánh dấu vào Category --> Proceed

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Tiêu đề: gõ tên ( ví dụ: Chuyên mục 1)
Description: chú thích --> Save Category

[​IMG]
[​IMG]


Create New Node --> đánh dấu vào Forum --> Proceed

[​IMG]

Tiêu đề: gõ tên ( ví dụ: chủ đề 1)
Description: chú thích
Parent Node: Chọn chủ đề cấp 1 (ví dụ Chuyên mục 1) --> Save Forum

[​IMG]
[​IMG]

Ra trang chủ xem thử:

[​IMG]

Các bạn đã thấy là hiện tại diễn đàn chưa có bài viết. Nếu các bạn muốn dùng cơ sở dữ liệu của diễn đàn củ hoặc khác thì sau đây ITR.VN sẽ hướng dẫn các bạn dùng chức năng Import External Data có sẵn trong xenforo.

[​IMG]

Đầu tiên: các bạn tải data của diễn đàn củ và tải 2 thư mục data và internal_data của diễn đàn củ về.
Tiến hành đổi tên 2 thư mục đó và up lên host ngang hàng với index. Vì sao phải đổi tên, nếu không đổi tên khi upload lên host sẽ bị trùng tên gây ra lỗi.

[​IMG]

Ở bài này ITR.VN lấy ví dụ và đổi tên là data --> data_old, internal_data --> internal_data_old

[​IMG]
[​IMG]

Tiếp theo các bạn vào quyển quản trị của host: Tạo một cơ sở dữ liệu mới. Ở Đây ITR.VN sẽ làm trên hostinger.

[​IMG]

Vào MySQL Databases -->
Tên MySQL database: Tên cơ sở dữ liệu
MySQL username: Tên người dùng cơ sở dữ liệu
Mật khẩu: Nhập mật khẩu của cơ sở dữ liệu
Nhập lại mật khẩu: xác nhận lại mật khẩu của cơ sở dữ liệu
Bấm Tạo. Đợi vài giây.

[​IMG][​IMG]

Bây giờ sẽ nhập cơ sở dữ liệu củ vào database vừa tạo
Chọn Nhập database --> Chọn một database: tại đây các bnaj nhớ chọn đúng database nếu không là rắc rối to.
Chọn database vừa tạo ( ở đây vừa tạo tên là u22938510_old,)
Bấm Tiếp tục --> Upload Database -->

[​IMG]

Xuất hiện hộp thoại: chỉ đến tiệp cơ sở dữ liệu củ. --> Open đợ vài giây để máy chủ tiến hành Import
Nếu thấy xuất hiện dòng chữ Database has been successfully uploaded là thành công.

[​IMG]


Quay lại giao diện admin của xenforo chọn Tools --> Import External Data -->

[​IMG]

Select system to import from: chọn mã nguồn ở đây mình chọn Xenforo 1.2+ --> Configure importe...

[​IMG]

 

[​IMG]

MySQL Server: điền tên máy chủ MySQL
MySQL Port: 3306 (dữ nguyên)
MySQL User name: điền tên người dùng MySQL
MySQL Password: điền mật khẩu MySQL
MySQL Database Name: điền tên cơ sở dữ liệu
Data Directory: điền tên thư mục data ( ví dụ ở đây là data_old. Tên thư mục up lên host)
Internal Data Directory: điền tên thư mục Internal_data( ví dụ ở đây là Internal_data_old. Tên thư mục up lên host)
Chọn Nút Validate Configuration

[​IMG]

Tại đây các bạn click chuột lần lượt vào các nút như trên hình
Nhưng chổ nút Import User sẽ thông báo, giữ nguyên và bấm Import Users

[​IMG]
[​IMG]

Cuối cùng là bấm Complete Import

[​IMG]

Xuất hiện hộp thoại Complete Import: bấm Complete Import

[​IMG]

Vậy là xong ra trang chủ xem thử và hưởng thành quả.

[​IMG]


hết bài 6 tạo category và Import External Data từ xenforo 1.2 lên xenforo 1.5.7


Xem lại bài 1 cài xenforo 1.5.7 trên hostinger
Xem lại bài 2 cài tiếng việt cho xenforo 1.5.7
Xem lại bài 3 cài style cho Xenforo 1.5.7
xem lại bài 4 cài url không dấu cho Xenforo 1.5.7
xem lại bài 5 cài addon ShorterRoutes rút gọn links cho Xenforo 1.5.7
Theo dõi để xem tiếp bài 7( cài add-ons thống kê cho xenforo 1.5.7)
Cùng học thiết kế diễn đàn Xenforo với ITR.VNĐào tạo thiết kế website online

All Rights Reserved ITR.VN

Đang có 12 khách và không thành viên đang online