Điểm SEO

https://smallseotools.com/ 

Đăng nhập để được hỗ trợ trực tuyến! File nén nếu có Mật khẩu: Hãy điền itr.vn
10736814_1014504728641256_1370044206_n.jpg12061173_1198671790144746_81923163_n.jpg12329785_1053787754659793_929598531_n.jpg12329787_919714651477877_152318223_n.jpg12409118_973654789390140_774515038_n.jpg12409152_1072386342831359_1285275231_n.jpg12520910_1114499008584619_553834450_n.jpg12521121_1043924775648536_1023599831_n.jpg12679013_980891791980345_1050804993_n.jpg1566.jpg16gb.jpg6bd68ab52eec342392087c0039907921-550x650.jpg

Bài 5 học làm diễn đàn Xenforo 1.5.7 trên hosting bằng video

[​IMG]Bài 5 này sẽ hướng dẩn các bạn cài addon ShorterRoutes rút gọn link, bỏ index.php và thêm .html cho xenforo 1.5.7, thay từ forums thành f và thay từ threads thành t nhằm nhằm rút gọn link cho xenforo và thêm đuôi .html phía sau cho xenforo.

có thể tải addon shorterroutes
Xem lại bài 1
xem lại bài 2
Xem lại bài 3
Xem lại bài 4
Tải về giải nén. Chú ý 2 thư mục Upload: các bạn sẽ up tất cả những gì có trong đó lên host, XML: là file cài đặt.

[​IMG] [​IMG]

Giờ các bạn Up lên host
Các bạn có thể dùng phần mềm Bitvise SSH Client installer:
Up \upload\install\data\addon-Waindigo_ShorterRoutes.xml lên host install\data\
Up thư mục upload\library\Waindigo lên host library\

[​IMG]

Sau đó đăng nhập admin --> Add-Ons--> Cài đặt add on --> Install New Add-on --> Chọn tiệp
Nhấn vào nút Chọn Tiệp -->


[​IMG]
[​IMG]

Xuất hiện hộp thoại: chỉ đến nơi chứa file cài đặt sau đó bấm Open --> install Add-on đợi một chút

[​IMG] [​IMG]

Quá trình cài đặt thành công các bạn sẽ thấy xuất hiện add on vừa cài trên màn hình. Sau đó ra trang chủ để xem

[​IMG]
[​IMG]
đã thay từ forums thành f
[​IMG]
đã thay từ threads thành t
Bây giờ chúng ta sẽ bỏ từ index.php. Vào lại giao diện điều khiển Admin --> Options --> Options --> Search Engine Optimisation (SEO) --> đánh dấu kiểm vào dòng Use Full Friendly URLS --> lưu lại.
[​IMG]
ra trang chủ xem thử
[​IMG]
Bây giờ thêm .html phía sau links. Vào lại giao diện điều khiển Admin --> Options --> Options --> Shorter Routes --> tại dòng Add file extension to all shorter routes --> gõ vào html --> lưu lại.

[​IMG]
ra trang chủ xem lại
[​IMG]
Vậy là xong chúng ta hãy so sánh 2 links trước và sau khi rút gọn.
[​IMG]hết bài 5 cài addon ShorterRoutes rút gọn links cho Xenforo 1.5.7
Xem lại bài 1 cài xenforo 1.5.7 trên hostinger
Xem lại bài 2 cài tiếng việt cho xenforo 1.5.7
Xem lại bài 3 cài style cho Xenforo 1.5.7
xem lại bài 4 cài url không dấu cho Xenforo 1.5.7
Theo dõi để xem tiếp bài 6(tạo category và Import External Data từ xenforo 1.2 lên xenforo 1.5.7)
Cùng học thiết kế diễn đàn Xenforo với ITR.VNĐào tạo thiết kế website online

 

All Rights Reserved ITR.VN

Đang có 24 khách và không thành viên đang online