Điểm SEO

https://smallseotools.com/ 

Đăng nhập để được hỗ trợ trực tuyến! File nén nếu có Mật khẩu: Hãy điền itr.vn
10736814_1014504728641256_1370044206_n.jpg12061173_1198671790144746_81923163_n.jpg12329785_1053787754659793_929598531_n.jpg12329787_919714651477877_152318223_n.jpg12409118_973654789390140_774515038_n.jpg12409152_1072386342831359_1285275231_n.jpg12520910_1114499008584619_553834450_n.jpg12521121_1043924775648536_1023599831_n.jpg12679013_980891791980345_1050804993_n.jpg1566.jpg16gb.jpg6bd68ab52eec342392087c0039907921-550x650.jpg

Bài 1 học làm diễn đàn Xenforo 1.5.7 trên hosting bằng video

[​IMG]

Bài 1 học làm diễn đàn Xenforo 1.5.7 trên hosting bằng video tải Xenforo 1.5.7

Bài hướng dẫn được làm trên hostinger
Đầu tiên đăng nhập hostinger
Tạo Database

[​IMG]

Tên MySQL database: Tên cơ sở dữ liệu
MySQL Username: Tên người dùng
Mật khẩu: nhập mật khẩu cho cơ sở dữ liệu
Nhập lại mật khẩu: nhập lại mật khẩu cho cơ sở dữ liệu
Bấm Tạo: đợi vài giây.

[​IMG]

Bấm vào thanh bên trái dòng chữ Website
Chọn nhập website
Bấm chuột vào dòng Thả file vào đây hoặc click để tải
Xuất hiện hộp thoại tại đây chọn file zip xenforo rồi bấm Open. Đợi vài giây, thấy xuất hiện thành công.
Giờ gõ địa chỉ website của bạn để tiến hành cài đặt.

[​IMG]

Nếu gặp lổi bạn xem thêm video để biết cách khắc phục

[​IMG]

MySQL Server: Điền tên máy chủ MySQL
MySQL Port: cổng MySQL
MySQL User Name: Tên người dùng MySQL
MySQL Password: Mật khẩu
MySQL Database Name: Tên cơ sở dữ liệu MySQL
Bấm Test & Gennerate Configuration

[​IMG]

Tiếp tục chọn Continue With Installation

[​IMG]

Tiếp tục chọn Begin Installation

[​IMG]
Tại màn hình Setup Administrator
User name: Điền tên đăng nhập cho admin
Paswword: Mật khẩu đăng nhập admin
Confirm Password: xác nhận mật khẩu admin
Email: Email liên hệ cho admin
Bấm Create Administrator
Xuất hiện màn hình Setup Options​
[​IMG]
Board Title: Tên của diễn đàn
Board URL: địa chỉ điễn đàn
Contact Email Address: Email liên hệ
Home page URL: địa chỉ trang chủ. Nếu không có trang chủ thì ghi lại địa chỉ điễn đàn
Bấm Setup Options.​
[​IMG]
Xuất hiện màn hình báo Cài đặt thành công bấm chọn Enter your control panel
Tới bước đây là bạn đã cài đặt thành công xenforo rồi.
Giờ thì đăng nhập admin để cấu hình và ra ngoài trang chủ xem thành quả.​
[​IMG]

Đăng nhập tên và mật khẩu admin lúc các bạn cài đặt xenforo

[​IMG]

Đây là giao diện admin, tại đây muốn ra trang chủ bấm vào dòng chữ có khung đỏ.

[​IMG]
Hết bài 1 ( cài xenforo 1.5.7 trên hostinger)
Theo dõi để xem tiếp bài 2( nội dung việt hóa diễn đàn xenforo)
 
 

 

All Rights Reserved ITR.VN

Đang có 10 khách và không thành viên đang online