Điểm SEO

https://smallseotools.com/ 

Đăng nhập để được hỗ trợ trực tuyến! File nén nếu có Mật khẩu: Hãy điền itr.vn
10736814_1014504728641256_1370044206_n.jpg12061173_1198671790144746_81923163_n.jpg12329785_1053787754659793_929598531_n.jpg12329787_919714651477877_152318223_n.jpg12409118_973654789390140_774515038_n.jpg12409152_1072386342831359_1285275231_n.jpg12520910_1114499008584619_553834450_n.jpg12521121_1043924775648536_1023599831_n.jpg12679013_980891791980345_1050804993_n.jpg1566.jpg16gb.jpg6bd68ab52eec342392087c0039907921-550x650.jpg

Bài 9 học làm diễn đàn Xenforo 1.5.7 trên hosting bằng video

[​IMG]

Bài 9 cài addon-Thumbnails-2.1.3.1443040818 thu nhỏ hình ảnh cho chủ để
có thể tải addon-Thumbnails-2.1.3.1443040818

Tải về giải nén. Chú ý thư mục Upload: các bạn sẽ up tất cả những gì có trong đó lên host, XML: là file cài đặt.


Giờ các bạn Up lên host
Các bạn có thể dùng phần mềm Bitvise SSH Client installer:
Up file upload\install\data\addon-Thumbnails.xml lên host install\data\
Up thư mục upload\js\hex lên host upload\js\
Up thư mục upload\library\Hex lên host \library\


Sau đó đăng nhập admin --> Add-Ons--> Cài đặt add on --> Install New Add-on --> Chọn tiệp
Nhấn vào nút Chọn Tiệp -->


[​IMG]

[​IMG]

Xuất hiện hộp thoại: chỉ đến nơi chứa file cài đặt sau đó bấm Open --> install Add-on đợi một chút

[​IMG]
[​IMG]

Quá trình cài đặt thành công các bạn sẽ thấy xuất hiện add on vừa cài trên màn hình.

[​IMG]


Để cấu hình lại Thumbnails các bạn vào Admin CP --> Home --> Options --> Thumbnails by Hex Themes​
[​IMG]

 

[​IMG]

 

 

All Rights Reserved ITR.VN

Đang có 12 khách và không thành viên đang online