Đăng nhập để được hỗ trợ trực tuyến! File nén nếu có Mật khẩu: Hãy điền itr.vn
10736814_1014504728641256_1370044206_n.jpg12061173_1198671790144746_81923163_n.jpg12329785_1053787754659793_929598531_n.jpg12329787_919714651477877_152318223_n.jpg12409118_973654789390140_774515038_n.jpg12409152_1072386342831359_1285275231_n.jpg12520910_1114499008584619_553834450_n.jpg12521121_1043924775648536_1023599831_n.jpg12679013_980891791980345_1050804993_n.jpg1566.jpg16gb.jpg6bd68ab52eec342392087c0039907921-550x650.jpg

Bài 9 học làm diễn đàn Xenforo 1.5.7 trên hosting bằng video

[​IMG]

Bài 9 cài addon-Thumbnails-2.1.3.1443040818 thu nhỏ hình ảnh cho chủ để
có thể tải addon-Thumbnails-2.1.3.1443040818

Tải về giải nén. Chú ý thư mục Upload: các bạn sẽ up tất cả những gì có trong đó lên host, XML: là file cài đặt.


Giờ các bạn Up lên host
Các bạn có thể dùng phần mềm Bitvise SSH Client installer:
Up file upload\install\data\addon-Thumbnails.xml lên host install\data\
Up thư mục upload\js\hex lên host upload\js\
Up thư mục upload\library\Hex lên host \library\


Sau đó đăng nhập admin --> Add-Ons--> Cài đặt add on --> Install New Add-on --> Chọn tiệp
Nhấn vào nút Chọn Tiệp -->


[​IMG]

[​IMG]

Xuất hiện hộp thoại: chỉ đến nơi chứa file cài đặt sau đó bấm Open --> install Add-on đợi một chút

[​IMG]
[​IMG]

Quá trình cài đặt thành công các bạn sẽ thấy xuất hiện add on vừa cài trên màn hình.

[​IMG]


Để cấu hình lại Thumbnails các bạn vào Admin CP --> Home --> Options --> Thumbnails by Hex Themes​
[​IMG]

 

[​IMG]

 

 

Administrator

Administrator

Administrator

Hỗ trợ kỹ thuật & SEO

Hỗ trợ kỹ thuật & SEO

Hỗ trợ kỹ thuật & SEO

Kim Long Computer

Kim Long Computer

Kim Long Computer

Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

All Rights Reserved ITR.VN

Đang có 22 khách và một thành viên đang online