Điểm SEO

https://smallseotools.com/ 

Đăng nhập để được hỗ trợ trực tuyến! File nén nếu có Mật khẩu: Hãy điền itr.vn
10736814_1014504728641256_1370044206_n.jpg12061173_1198671790144746_81923163_n.jpg12329785_1053787754659793_929598531_n.jpg12329787_919714651477877_152318223_n.jpg12409118_973654789390140_774515038_n.jpg12409152_1072386342831359_1285275231_n.jpg12520910_1114499008584619_553834450_n.jpg12521121_1043924775648536_1023599831_n.jpg12679013_980891791980345_1050804993_n.jpg1566.jpg16gb.jpg6bd68ab52eec342392087c0039907921-550x650.jpg

Bài 8 học làm diễn đàn Xenforo 1.5.7 trên hosting bằng video

[​IMG]
Bài 8 tạo chức năng up ảnh lên flickr cho xenforo 1.5.7
Link download Google Drive
Link download Box

Đăng nhập flickr vào tạo ứng dụng
Mã:
https://www.flickr.com/services/apps/create/noncommercial
[​IMG]

Tên ứng dụng của bạn là gì? điền tên ứng dụng
Bạn đang tạo ứng dụng gì? ghi đại câu gì cũng được
Chọn vào 2 ô trống --> GỬI
[​IMG]

Nhớ 2 dòng Khóa và Bí mật.
Click vào Sửa chi tiết ứng dụng

[​IMG]
Thêm URL của trang web: điền địa chỉ website của bạn.
Từ Khóa: Điền từ khóa bạn muốn.
Thêm ảnh chụp màn hình: Click chuột vào​
[​IMG]

[​IMG]

Chọn 1 ảnh đại diện
[​IMG]
Sau khi tải lên bạn chọn 1 ảnh rồi bấm vào Thêm vào trang ứng dụng

[​IMG]

Ai có thể thấy ứng dụng: bấm vào Sửa --> chọn Bất kỳ ai --> Lưu

[​IMG]

Vậy là xong bên flickr muốn kiếm lại Khóa và số bí mật chọn View the API Key. hoặc truy cập vào địa chỉ
Mã:
https://www.flickr.com/services/apps/
[​IMG]

Bây giờ up file upload.zip lên host và giải nén.

tìm đến thư mục upload\includes và mở file config.php tìm đến dòng 198 và 199
'Key' =>' điền dãy ký tự Khóa mà flickr cung cấp"
'secret' =>' điền dãy ký tự Bí mật mà flickr cung cấp"
sau đó lưu lại​

[​IMG]

Tiếp tục tìm đến thư mục upload\ và mở file index.php tìm đến dòng 91 ghi domain của bạn hoặc bất cứ gì bạn muốn. Lưu lại​
[​IMG]

Vì lần đầu tiên chạy nên phải xác nhận bước này
Ra trình duyệt chạy file domain/upload/get_flickr_token.php --> Ok, TÔI CHO PHÉP ỨNG DỤNG NÀY
sau đó tắt trình duyệt đi.

[​IMG]
Nếu bạn không làm bước trên khi up ảnh sẽ báo lỗi.
[​IMG]

Để xuất hiện nút Up ảnh ở mục viết bài và trả lời.
Đăng nhập admin của xenforo --> Appearance --> Templates --> tại ô tìm kiếm gõ vào att thấy dòng attachment_upload_button bấm vào đây.
di chuyển chuột xuống cuối cùng dán đoạn code ở dưới vào và lưu lại

[​IMG]

Mã:
<script type="text/javascript" src="http://diendanitr.96.lt/upload/fancybox/jquery.mousewheel-3.0.4.pack.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://diendanitr.96.lt/upload/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://diendanitr.96.lt/upload/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css" media="screen" />
<script type="text/javascript" src="http://diendanitr.96.lt/upload/fancybox/khac.js"></script>
<li class="navTab members Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
<a id="kenhkinhdoanh-iframe" class="button primary" href="http://diendanitr.96.lt/upload/">Upload ảnh</a>
</li>

Lưu ý
Mã:
http://diendanitr.96.lt/upload
sửa lại cho đúng theo địa chỉ của bạn.​

Giờ ra viết thử một bài kiểm tra nút up ảnh đi nhé.

All Rights Reserved ITR.VN

Đang có 9 khách và không thành viên đang online