Đăng nhập để được hỗ trợ trực tuyến! File nén nếu có Mật khẩu: Hãy điền itr.vn
10736814_1014504728641256_1370044206_n.jpg12061173_1198671790144746_81923163_n.jpg12329785_1053787754659793_929598531_n.jpg12329787_919714651477877_152318223_n.jpg12409118_973654789390140_774515038_n.jpg12409152_1072386342831359_1285275231_n.jpg12520910_1114499008584619_553834450_n.jpg12521121_1043924775648536_1023599831_n.jpg12679013_980891791980345_1050804993_n.jpg1566.jpg16gb.jpg6bd68ab52eec342392087c0039907921-550x650.jpg

Bài 8 học làm diễn đàn Xenforo 1.5.7 trên hosting bằng video

[​IMG]
Bài 8 tạo chức năng up ảnh lên flickr cho xenforo 1.5.7
Link download Google Drive
Link download Box

Đăng nhập flickr vào tạo ứng dụng
Mã:
https://www.flickr.com/services/apps/create/noncommercial
[​IMG]

Tên ứng dụng của bạn là gì? điền tên ứng dụng
Bạn đang tạo ứng dụng gì? ghi đại câu gì cũng được
Chọn vào 2 ô trống --> GỬI
[​IMG]

Nhớ 2 dòng Khóa và Bí mật.
Click vào Sửa chi tiết ứng dụng

[​IMG]
Thêm URL của trang web: điền địa chỉ website của bạn.
Từ Khóa: Điền từ khóa bạn muốn.
Thêm ảnh chụp màn hình: Click chuột vào​
[​IMG]

[​IMG]

Chọn 1 ảnh đại diện
[​IMG]
Sau khi tải lên bạn chọn 1 ảnh rồi bấm vào Thêm vào trang ứng dụng

[​IMG]

Ai có thể thấy ứng dụng: bấm vào Sửa --> chọn Bất kỳ ai --> Lưu

[​IMG]

Vậy là xong bên flickr muốn kiếm lại Khóa và số bí mật chọn View the API Key. hoặc truy cập vào địa chỉ
Mã:
https://www.flickr.com/services/apps/
[​IMG]

Bây giờ up file upload.zip lên host và giải nén.

tìm đến thư mục upload\includes và mở file config.php tìm đến dòng 198 và 199
'Key' =>' điền dãy ký tự Khóa mà flickr cung cấp"
'secret' =>' điền dãy ký tự Bí mật mà flickr cung cấp"
sau đó lưu lại​

[​IMG]

Tiếp tục tìm đến thư mục upload\ và mở file index.php tìm đến dòng 91 ghi domain của bạn hoặc bất cứ gì bạn muốn. Lưu lại​
[​IMG]

Vì lần đầu tiên chạy nên phải xác nhận bước này
Ra trình duyệt chạy file domain/upload/get_flickr_token.php --> Ok, TÔI CHO PHÉP ỨNG DỤNG NÀY
sau đó tắt trình duyệt đi.

[​IMG]
Nếu bạn không làm bước trên khi up ảnh sẽ báo lỗi.
[​IMG]

Để xuất hiện nút Up ảnh ở mục viết bài và trả lời.
Đăng nhập admin của xenforo --> Appearance --> Templates --> tại ô tìm kiếm gõ vào att thấy dòng attachment_upload_button bấm vào đây.
di chuyển chuột xuống cuối cùng dán đoạn code ở dưới vào và lưu lại

[​IMG]

Mã:
<script type="text/javascript" src="http://diendanitr.96.lt/upload/fancybox/jquery.mousewheel-3.0.4.pack.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://diendanitr.96.lt/upload/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://diendanitr.96.lt/upload/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css" media="screen" />
<script type="text/javascript" src="http://diendanitr.96.lt/upload/fancybox/khac.js"></script>
<li class="navTab members Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
<a id="kenhkinhdoanh-iframe" class="button primary" href="http://diendanitr.96.lt/upload/">Upload ảnh</a>
</li>

Lưu ý
Mã:
http://diendanitr.96.lt/upload
sửa lại cho đúng theo địa chỉ của bạn.​

Giờ ra viết thử một bài kiểm tra nút up ảnh đi nhé.

Administrator

Administrator

Administrator

Hỗ trợ kỹ thuật & SEO

Hỗ trợ kỹ thuật & SEO

Hỗ trợ kỹ thuật & SEO

Kim Long Computer

Kim Long Computer

Kim Long Computer

Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

All Rights Reserved ITR.VN

Đang có 27 khách và một thành viên đang online