Điểm SEO

https://smallseotools.com/ 

Đăng nhập để được hỗ trợ trực tuyến! File nén nếu có Mật khẩu: Hãy điền itr.vn
10736814_1014504728641256_1370044206_n.jpg12061173_1198671790144746_81923163_n.jpg12329785_1053787754659793_929598531_n.jpg12329787_919714651477877_152318223_n.jpg12409118_973654789390140_774515038_n.jpg12409152_1072386342831359_1285275231_n.jpg12520910_1114499008584619_553834450_n.jpg12521121_1043924775648536_1023599831_n.jpg12679013_980891791980345_1050804993_n.jpg1566.jpg16gb.jpg6bd68ab52eec342392087c0039907921-550x650.jpg

Bài 7 học làm diễn đàn Xenforo 1.5.7 trên hosting bằng video

[​IMG]

Bài 7 hướng dẩn các bạn cài VXF Advanced Forum Statistics add ons xenforo 1.5.7 và sửa lại từ VietXF - Advanced Forum Statistics, bỏ backLink

có thể tải VXF Advanced Forum Statistics
Xem lại bài 1
xem lại bài 2
Xem lại bài 3
Xem lại bài 4
Xem lại bài 5
xem lại bài 6

Tải về giải nén. Chú ý thư mục Upload: các bạn sẽ up tất cả những gì có trong đó lên host, XML: là file cài đặt.

[​IMG] [​IMG]

Trước khi cài add on VXF Advanced Forum Statistics các bạn có thể sửa lại từ VietXF - Advanced Forum Statistics thành bất cứ từ gì bạn thích ví dụ (Thống Kê)

[​IMG]

Mở file addon-VietXfAdvStats.xml bấm Ctrl + F điền vào

sau đó tìm đến dòng 237 và thay vào cụm từ bạn thích (ví dụ: Thống Kê) lưu lại và chọn UTF-8 --> Ok

[​IMG]

Tiếp theo là bỏ backLink

Ở bước này các bạn không làm cũng được, nhưng thích thì chèn link của bạn.
Vào Upload --> library --> VietXfAdvStats --> mở file Option.php --> bấm Ctrl + F điền vào

sau đó tìm đến dòng 163 và thay vào link của bạn lưu lại

[​IMG]


Giờ các bạn Up lên host
Các bạn có thể dùng phần mềm Bitvise SSH Client installer:
Up \upload\js\VietXfAdvStats lên host js\
Up thư mục upload\library\VietXfAdvStats lên host library\
Up 4 file có trong thư mục upload\styles\default\xenforo lên host styles\default\xenforo\

[​IMG]

Sau đó đăng nhập admin --> Add-Ons--> Cài đặt add on --> Install New Add-on --> Chọn tiệp
Nhấn vào nút Chọn Tiệp -->


[​IMG]
[​IMG]

Xuất hiện hộp thoại: chỉ đến nơi chứa file cài đặt sau đó bấm Open --> install Add-on đợi một chút

[​IMG][​IMG]

Quá trình cài đặt thành công các bạn sẽ thấy xuất hiện add on vừa cài trên màn hình. Sau đó ra trang chủ để xem

[​IMG]
Để cấu hình lại Advanced Forum Statistics các bạn vào Admin CP --> Home --> Options --> VXF - Advanced Forum Statistics.
[​IMG]

Sections (#1): là phần bên trái thể hiện người dùng:
Sections (#2): là phần bên Phải thể hiện các vài viết
Phần này các bạn thử làm nhé.
Sau đó lưu lại.

All Rights Reserved ITR.VN

Đang có 7 khách và không thành viên đang online