Điểm SEO

https://smallseotools.com/ 

Đăng nhập để được hỗ trợ trực tuyến! File nén nếu có Mật khẩu: Hãy điền itr.vn
10736814_1014504728641256_1370044206_n.jpg12061173_1198671790144746_81923163_n.jpg12329785_1053787754659793_929598531_n.jpg12329787_919714651477877_152318223_n.jpg12409118_973654789390140_774515038_n.jpg12409152_1072386342831359_1285275231_n.jpg12520910_1114499008584619_553834450_n.jpg12521121_1043924775648536_1023599831_n.jpg12679013_980891791980345_1050804993_n.jpg1566.jpg16gb.jpg6bd68ab52eec342392087c0039907921-550x650.jpg

Bài 7 học làm diễn đàn Xenforo 1.5.7 trên hosting bằng video

[​IMG]

Bài 7 hướng dẩn các bạn cài VXF Advanced Forum Statistics add ons xenforo 1.5.7 và sửa lại từ VietXF - Advanced Forum Statistics, bỏ backLink

có thể tải VXF Advanced Forum Statistics
Xem lại bài 1
xem lại bài 2
Xem lại bài 3
Xem lại bài 4
Xem lại bài 5
xem lại bài 6

Tải về giải nén. Chú ý thư mục Upload: các bạn sẽ up tất cả những gì có trong đó lên host, XML: là file cài đặt.

[​IMG] [​IMG]

Trước khi cài add on VXF Advanced Forum Statistics các bạn có thể sửa lại từ VietXF - Advanced Forum Statistics thành bất cứ từ gì bạn thích ví dụ (Thống Kê)

[​IMG]

Mở file addon-VietXfAdvStats.xml bấm Ctrl + F điền vào

sau đó tìm đến dòng 237 và thay vào cụm từ bạn thích (ví dụ: Thống Kê) lưu lại và chọn UTF-8 --> Ok

[​IMG]

Tiếp theo là bỏ backLink

Ở bước này các bạn không làm cũng được, nhưng thích thì chèn link của bạn.
Vào Upload --> library --> VietXfAdvStats --> mở file Option.php --> bấm Ctrl + F điền vào

sau đó tìm đến dòng 163 và thay vào link của bạn lưu lại

[​IMG]


Giờ các bạn Up lên host
Các bạn có thể dùng phần mềm Bitvise SSH Client installer:
Up \upload\js\VietXfAdvStats lên host js\
Up thư mục upload\library\VietXfAdvStats lên host library\
Up 4 file có trong thư mục upload\styles\default\xenforo lên host styles\default\xenforo\

[​IMG]

Sau đó đăng nhập admin --> Add-Ons--> Cài đặt add on --> Install New Add-on --> Chọn tiệp
Nhấn vào nút Chọn Tiệp -->


[​IMG]
[​IMG]

Xuất hiện hộp thoại: chỉ đến nơi chứa file cài đặt sau đó bấm Open --> install Add-on đợi một chút

[​IMG][​IMG]

Quá trình cài đặt thành công các bạn sẽ thấy xuất hiện add on vừa cài trên màn hình. Sau đó ra trang chủ để xem

[​IMG]
Để cấu hình lại Advanced Forum Statistics các bạn vào Admin CP --> Home --> Options --> VXF - Advanced Forum Statistics.
[​IMG]

Sections (#1): là phần bên trái thể hiện người dùng:
Sections (#2): là phần bên Phải thể hiện các vài viết
Phần này các bạn thử làm nhé.
Sau đó lưu lại.

All Rights Reserved ITR.VN

Đang có 24 khách và không thành viên đang online